TIN TỨC SỰ KIỆN
Quy trình tự bồi dưỡng GV, CBQLGDPT trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS)

Hướng dẫn bồi dưỡng GV, CBQLGDPT trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS)

Để tham gia quá trình tự bồi dưỡng, mỗi giáo viên phổ thông được cấp 01 tài khoản trên hệ thống LMS, tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/. Giáo viên tự đăng nhập tài khoản và mật khẩu để vào trang học tập cá nhân. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, giáo viên nghiên cứu các thông tin trên trang học tập như: (Giới thiệu ETEP, nhiệm vụ..)

Học viên phải nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ cụ thể, gồm 3 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

Tại cửa sổ này, học viên chọn mục thông tin cá nhân, điền đầy đủ các thông tin cá nhân.

Lưu ý những chỗ có dấu (*) là thông tin bắt buộc học viên phải điền đầy đủ.

Đăng ký môn học, học viên:

- Lựa chọn môn học, điền các thông tin như: chức vụ, trình độ đào tạo, chuyên ngành,.. khối, chọn môn tham gia bồi dưỡng và bấm chọn mục Hoàn thành.

- Bấm góc học tập để quay về màn hình chính.

Lưu ý: Khi chọn đủ môn học, tại cửa sổ của hệ thống xuất hiện hai môn học: Chương trình GDPT tổng thể và chương trình môn học.

Quy trình tự bồi dưỡng GV, CBQLGDPT trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS)

Bước 2: Học tập

Sau khi hoàn thành bước 1, học viên tham gia vào quá trình học tập. Ở mô đun 1, tất cả giáo viên phổ thông phải tìm hiểu hai chương trình: Chương trình GDPT tổng thể và CTGDPT môn học.

Thứ nhất: Tìm hiểu chương trình tổng thể:

- Học viên nghiên cứu nôi dung học tập tại giao diện bên trái của màn hình (Nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, tài liệu tham khảo).

- Sau đó đi vào nghiên cứu chi tiết từng nội dung, bằng cách chọn vào từng nội dung tại cửa sổ bên trái, nội dung của từng phần xuất hiện chính giữa của màn hình.

- Tại đây, người học đi vào tìm hiểu những nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình tổng thể.

- Phần nội dung khóa học: Học viên tìm hiểu phần hướng dẫn học tập trước khi đi tìm hiểu video, tài liệu tìm hiểu chương trình tổng thể. Trong khi xem video clip, học viên sẽ phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung báo cáo viên trình bày.

- Học viên nghiên cứu tài liệu tìm hiểu chương trình tổng thể để trả lời các câu hỏi như:

Những định hướng chung?

Những điểm mới của chương trình?

Cách thức thực hiện chương trình?

Sau khi nghiên cứu video, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình tổng thể, h ọc viên phải hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Thứ hai: Tìm hiểu chương trình môn học

Sau khi nghiên cứu và hoàn thành xong bài tập chương trình GDPT tổng thể, học viênchuyển sang học tập chương trình môn học.

Học viên lần lượt tìm hiểu nhiệm vụ, mục tiêu của môn học.

Sau khi tìm hiểu xong nhiệm vụ, mục tiêu, học viên nghiên cứu các nội dung của môn học (tìm hiểu hướng dẫn học tập, nghiên cứu thông tin đồ họa, xem video và kết hợp trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung báo cáo viên trình bày).

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn tìm hiểu chương trình môn học.

- Cuối cùng, học viên trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến nội dung chương trình môn học.

- Sau khi nghiên cứu xong chương trình GDPT tổng thể, chương trình GDPT môn học, học viên nghiên cứu và phân tích kế hoạch dạy học minh họa theo các tiêu chí của công văn số 5555/ BGDĐT – GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014.

- Học viên lựa chọn 01 kế hoạch dạy học tham khảo trên hệ thống LMS để phân tích và trả lời 11 câu hỏi tự luận trên hệ thống.

Trong quá trình học tập, làm bài tập. Những vướng mắc, các nội dung khó của giáo viên phổ thông sẽ được giáo viên cốt cán, giảng viên sư phạm chủ chốt giải đáp thắc mắc, làm rõ kịp thời trên hệ thống LMS.

Sau khi nghiên cứu đồ họa thông tin, tài liệu, video về Chương trình GDPT 2018 và phân tích kế hoạch minh họa, học viên làm việc theo nhóm để xây dựng 01 kế hoạch dạy học theo 4 tiêu chí thuộc phần kế hoạch và tài liệu dạy học, tại trang 3 của công văn 5555/ BGDĐT – GDTrH.

Học viên phải nộp kế hoạch cá nhân lên trang hệ thống LMS.

Bước 3: Hoàn thành các khảo sát

Sau khi hoàn thành nội dung học tập, học viên phải hoàn thành các phiếu khảo sát:

- Khảo sát cuối mô đun 1

- Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên 
Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678