TIN TỨC SỰ KIỆN
Hỏi đáp về chương trình bồi dưỡng trực tuyến giáo viên (LMS)
 

Hỏi đáp về chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

CÂU HỎI 1: Tại sao trong phần đăng ký môn học trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/ của Chương trình ETEP không có môn tiếng Anh?

TRẢ LỜI: Môn tiếng Anh, thầy/cô đã được bồi dưỡng theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Thầy/cô có thể đăng ký môn học Trải nghiệm để được bồi dưỡng trên hệ thống của ETEP.

CÂU HỎI 2: Tôi đang thực hiện bồi dưỡng theo Chương trình ETEP trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) tại địa chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn/. Tôi có thắc mắc như sau: Ở phần phân tích kế hoạch bài dạy, tôi đã chọn 1 bài ở lớp 3 để phân tích và hoàn thành 1 câu hỏi. Nhưng Hệ thống không chấm điểm. Vậy, có phải tôi làm chưa đúng hay cần phải chờ giáo viên chấm phần đó?

TRẢ LỜI: Thầy/cô vào phần “Trợ giúp” để được hỗ trợ, hoặc gửi email hỏi bên bồi dưỡng là Trường ĐHSP đang tiến hành bồi dưỡng cho giáo viên địa phương của thầy/cô. Nhà trường sẽ có trách nhiệm giải đáp những vấn đề thuộc nội dung và kỹ thuật trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến.

CÂU HỎI 3: Tôi là giáo viên cốt cán tiểu học. Tôi đã lên kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nhưng đợi mãi mà các trường chưa đưa danh dách giáo viên đại trà nên chưa thể tải kế hoạch lên. Vậy, nếu không đưa danh sách về thì làm kế hoạch hỗ trợ cho giáo viên trường mình có được không?

TRẢ LỜI: Về điều này, thầy/cô nên trao đổi với lãnh đạo các nhà trường để được phân công cụ thể và cung cấp danh sách các đồng nghiệp cần hỗ trợ.

CÂU HỎI 4: Tôi là giáo viên (đồng thời là tổ trưởng tổ chuyên môn). Khi tập huấn được giao nhiệm vụ cùng các giáo viên cốt cán (trường khác) chấm điểm cho 40 giáo viên (rải rác các trường). Nhưng tài khoản của tổ trưởng (trên hệ thống ETEP của trường) chỉ là tài khoản của giáo viên (“học viên”). Vậy trường đó có thể bật tính năng “người hướng dẫn” (giảng viên) cho tài khoản của tổ trưởng được không? Nếu không thì làm sao TK đó trở thành “người hướng dẫn”?

TRẢ LỜI: Không thể thầy/cô nhé! Tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ học trên hệ thống này như một giáo viên đại trà mới được cấp chứng nhận. Tuy nhiên, trong quá trình học, thầy/cô có thể hỗ trợ đồng nghiệp của mình.

CÂU HỎI 5: Chương trình tập huấn trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) tại địa chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn/ có bắt buộc mỗi ngày đều phải làm bài hay không? Hay là giáo viên có thể học giờ nào cũng được? Có bắt buộc từ lúc đăng ký, ngày nào cũng học online đủ 7 buổi học, kiểm tra online không?

TRẢ LỜI: Đây là khung thời gian tối thiểu để hoàn thành bài học. Thầy/cô hoàn toàn có có thể chủ động hoàn thành bài tập theo thời gian của cá nhân, không bắt buộc cố định phải online 7 buổi, miễn là hoàn thành bài tập.

Câu hỏi 6: Em là CBQL cốt cán đã được tập huấn modul 1, giờ làm kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp theo mẫu số 2 (Theo công văn 76). Tuy nhiên, Sở GDĐT chưa có kế hoạch cụ thể, chư phân công em hỗ trợ trường nào thì em chưa thể hoàn thành được kế hoạch. Vậy em phải chờ Sở GDĐT hay như thế nào?

Trả lời:

Thầy/Cô cần báo cáo với Sở/Phòng (cấp quản lý trực tiếp) đề nghị phân công hỗ trợ (có thể bằng văn bản báo cáo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của CBQLCSGDPTCC). Đây là yêu cầu của Bộ GDĐT tại Thông tư 14 về chuẩn NNGDPT, CV 1201 hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng GVPT,CBQLCSGDPT, công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2019 về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Sở/Phòng GFD phải có văn bản phân công và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của Thầy /Cô.

Một số câu hỏi về tập huấn trực tuyến LMS

Câu hỏi 7: Khi làm kế hoạch thì em phải theo đúng các nội dung trong mẫu 2 này hay đây chỉ là nội dung ví dụ. Hơn nữa, phần phê duyệt, em thấy để Sở phê duyệt đúng hơn (Vì em là cấp CBQL).

Trả lời:

Sở sẽ phê duyệt (nếu thầy/cô là CBQL THPT), hoặc Phòng GD (nếu là THCS hoặc tiểu học). Bản kế hoạch cần có các hoạt động phù hợp với thực tế, quan tâm các GV vùng khó khăn không có internet,.. (mẫu chỉ là gợi ý), kèm theo danh sách CBQL đại trà được phân công. Có như vậy, thầy/cô mới biết rõ đang phụ trách ai, có các thông tin như ĐT, email để trao đổi hỗ trợ.

Câu hỏi 8: Trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến: https://taphuan.csdl.edu.vn/, có hai phần: Phần A: Hỗ trợ, phần B là học tập. Vậy nếu là em thì thực hiện phần nào, và thực hiện như thế nào ở mỗi phần?

Trả lời:

Mỗi GV/CBQLCSGDPT cốt cán có 2 nhiệm vụ: (1) Học tập và (2) hỗ trợ đồng nghiệp.

Nhiệm vụ học tập là cá nhân thầy cô phải tham gia các khóa bồi dưỡng (ví dụ như bồi dưỡng mô đun 1 năm 2019). Năm nay, thầy/cô sẽ được bồi dưỡng mô đun 2,3,4.

Nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp là sau khi bồi dưỡng mỗi mô đun, thầy cô sẽ hỗ trợ đồng nghiệp là GVPT đại trà tự học qua mạng, trao đổi kinh nghiệm,...Vì vậy, thầy/cô sẽ thực hiện cả 2 nhiệm vụ. Ở mỗi phần, đều đã có hướng dẫn cụ thể ở mục “Nhiệm vụ" trên Hệ thống bồi dường trực tuyến (LMS) tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/.

Cây hỏi 9: Vì tất cả những nội dung này dều hoàn thành trước 30 tháng 7, trong khi chúng em phải tập trung hoàn thành chương trình dạy học. Hơn nữa, cũng chưa nắm hết các vấn đề liên quan nên không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Trả lời:

Sở/Phòng GDĐT sẽ có chỉ đạo cụ thể vì Bộ GDĐT đã có hướng dẫn các Sở bằng Công văn số 1201. Tuy nhiên, thầy/cô cần chuẩn bị nghiên cứu kỹ các nội dung đã học để trao đổi, hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng hệ thống LMS, trao đổi, thảo luận,...

Các nội dung liên quan đến bồi dưỡng, thầy/cô nên trao đổi trực tiếp với Học viện Quản lý giáo dục. Học viện Quản lý giáo dục sẽ cử giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hỗ trợ thầy/cô là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Câu 10: Công tác bồi dưỡng giữa chương trình hiện hành và chương trình giáo dục 2018 có gì khác nhau?

Chương trình hiện hành khi bồi dưỡng giáo viên không có chương trình tổng thể như chương trình 2018. Các giảng viên sư phạm đi bồi dưỡng đều dựa trên SGK. Ví dụ với tiểu học, giảng viên dựa trên bộ SGK tiểu học.

Còn với chương trình giáo dục 2018, trước khi bồi dưỡng, giáo viên phải nghiên cứu trước toàn bộ chương trình, từ chương trình tổng thể, chương trình môn học, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt được.

Nếu so sánh hai chương trình thì thấy kế hoạch bồi dưỡng chương trình 2018 quy củ hơn rất nhiều.

Và như vậy, từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn đối với giáo viên cũng hiệu quả hơn. Trước đây tôi cảm thấy giáo viên chỉ biết phần ngọn, bây giờ được xây dựng từ gốc đến ngọn.

Khi bồi dưỡng chương trình 2018, tôi nghĩ rằng cần lộ trình rất dài cho giáo viên thì mới đạt được mục tiêu đề ra, còn trước đây chỉ có một bộ SGK bồi dưỡng xong là giải quyết được tất cả.

Câu 11: Năng lực của giáo viên để tiếp cận kiến thức tập huấn như thế nào?

Giáo viên hiện nay đang theo lối mòn SGK nên kiến thức cơ bản nền tảng gần như bỏ quên.

Chương trình 2018 không có SGK khi tập huấn nên bắt buộc giáo viên phải tự xâu chuỗi các nội dung từ lớp 1 đến lớp 5. Đồng thời song hành với nó là phải có kiến thức về kỹ thuật dạy học. Giáo viên phải bước bằng “hai chân” là một thử thách.

Ở góc độ giáo viên tiểu học, tôi nhận thấy giáo viên của mình bị hổng một số vấn đề. Do đó, bây giờ bồi dưỡng phải dạy song hành cả kiến thức cơ bản và phương pháp dạy học.

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678