TIN HOẠT ĐỘNG
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2017-2018
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                               CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số:      35/THPTPX

                                                                                             Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng  8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM

 Năm học 2017 – 2018

 

            Căn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

            Căn cứ trên những cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 2016 – 2017, Trường THPT Phú Xuân xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2017 – 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

            Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là các giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

            Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

2.  Khó khăn:

            Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm chưa đồng bộ, dẫn đến sự phối hợp giáo dục học sinh đôi khi chưa chặt chẽ và kịp thời.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:   

 • Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và các giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.
 • Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của  các em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh học tập, vận động các em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
 • Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.
 • Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.
 • Chủ động phối hợp với Ban chấp hành Đoàn trường, Giám thị và các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
 • Sắp xếp thời gian đi thực tế đến gia đình học sinh tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

2. Đối với nhà trường và các đoàn thể:

 • Tổ chức thi đua theo các chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong các kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quá trình dạy học.
 • Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
 • Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, các hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh.
 • Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời chú ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao.
 • Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật các thông tin vào các loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.
 • Tổ chức họp chủ nhiệm 02 tháng/lần. Họp bất thường khi có công việc đột xuất.

III.  KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG:

Tháng 7/2017

Chủ điểm

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Nội dung

 • Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.
 • Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.
 • Triển khai công tác chủ nhiệm đầu năm
 • Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27/7 nhân kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.
 • Triển khai đăng kí sổ liên lạc điện tử trên phần mềm Smas
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 7.

Tháng 8/2017

Chủ điểm

“CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI”

Nội dung

 • Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.
 • Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.
 • Tổ chức tập dượt đội hình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
 • Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
 • Lao động tu sửa trường lớp hoặc hoạt động làm sạch trường, lớp học.
 • Xây dựng và phổ biến nội quy, xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp.
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

Tháng 9/2017

Chủ điểm

"AN TOÀN GIAO THÔNG"

Nội dung

 • Tổ chức hát các bài hát về mùa thu khai trường; Tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn giao thông khi tới trường.
 • Họp phụ huynh, GVCN tìm hiểu làm quen với gia đình HS.
 • Hướng dẫn thực hiện nề nếp sinh hoạt và học tập.
 • Phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn
 • Tổ chức ký cam kết thực hiện “An toàn giao thông”
 • Kiểm tra nề nếp lớp.
 • Tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

Tháng 10/2017

Chủ điểm

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Nội dung

 • Cho học sinh tìm hiểu về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về phụ nữ Việt Nam anh hùng.
 • Tiếp tục xây dựng, củng cố các nền nếp hoạt động cho Đoàn viên thanh niên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ vệ sinh lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
 • Phát động tuần lễ “Dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày phụ nữ VN 20/10.
 • Tham gia Đại hội chi đoàn, Đại hội Đoàn trường
 • Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;
 • Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT
 • Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình hình của lớp
 • Kết hợp với Đoàn TN tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/2017): Viết bài chủ đề về mẹ, cô giáo.
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

Tháng 11/2017

Chủ điểm

“TRI ÂN THẦY CÔ

Nội dung

 • Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 với các nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo.
 • Theo dõi nề nếp và sự chuyên cần của HS
 • Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học sinh.
 • Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 - 11
 • Giáo dục môi trường.
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

Tháng 12/2017

Chủ điểm

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nội dung

 • Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.
 • Phối hợp tích cực với các tổ chức: Đoàn TN, Ban đại diện CMHS tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.
 • Giao lưu với đơn vị kết nghĩa nhân ngày 22/12
 • Tuyên truyền về HIV/AIDS
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

Tháng 1, 2/2018

Chủ điểm

"MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN"

Nội dung

 • Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.
 • Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ truyền.
 • Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học sinh thăm các bảo tàng hoặc các di tích lịch sử, di tích văn hóa.
 • Giáo dục kĩ năng sống
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.
 • Tổ chức kỳ nghỉ Tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

Tháng 3/2018

Chủ điểm

“THÁNG THANH NIÊN”

Nội dung

 • Phối hợp với Đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho Học sinh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.
 • Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
 • Tổ chc tìm hiểu ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3
 • Giáo dục kĩ năng sống
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

Tháng 4/2018

Chủ điểm

HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

Nội dung

 • Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất đất nước, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
 • Chú ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS cá biệt.
 • Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi các nước trong khu vực và trên thế giới.
 • Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4.

Tháng 5/2018

Chủ điểm

"NGÀN HOA DÂNG BÁC".

Nội dung

 • Phát động thi đua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.
 • Tổ chức ngoại khóa vui học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.
 • Thi tìm hiểu về Bác Hồ.
 • Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.
 • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

Tháng 6/2018

Chủ điểm

"HÈ VUI KHỎE, BỔ ÍCH".

Nội dung

 • Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1.6;
 • Thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn luyện trong hè tích cực, lành mạnh.
 • Đánh giá việc rèn luyện đối với HS có học lực, hạnh kiểm yếu.

 

             Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2017 – 2018 của trường THPT Phú Xuân. Giáo viên chủ nhiệm - công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường THPT Phú Xuân ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học sinh tích cực, trường học thân thiện”.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Bí thư Đoàn, Giám thị:phối hợp;                                                                                       

- GVCN: thực hiện;

 

 

                                                                                             PHẠM THỊ KIM THOA

                                                                                             

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678