TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
 ĐỊNH HƯỚNG GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

Ngày soạn: …………………                                               

Ngày dạy: ………………….

                               Tiết:……………..….

                              Chủ đề:……………….

                                           

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: (xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực chung cho cả chủ đề. Đảm bảo chuẩn kiến thức,  kỹ năng theo chương trình hiện hành trên quan điểm phát triển năng lực học sinh khi dạy chủ đề).

1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

4. Năng lực cần hình thành và phát triển: (bao gồm những năng lực chung kết hợp với năng lực chuyên biệt ở từng bộ môn cần phát triển cho học sinh khi học chủ đề).

- Năng lực chung:

- Năng lực riêng:

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

  1. 1.     Giáo viên:

Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học: các thiết bị dạy học (tranh ảnh, mô hình, hiện vật, hoá chất...), các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector...) và tài liệu dạy học cần thiết;

  1. 2.     Học sinh:

HS chuẩn bị bài học (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).

III. CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ:

1. Cơ sở hình thành chủ đề: chủ đề được xây dựng từ những nội dung kiến thức nào của SGK (số tiết, tên của từng tiết theo PPCT hiện hành)

Bài (Tiết):……...

Bài (Tiết):………

Bài (Tiết):………

2. Cấu trúc nội dung chủ đề:

Cấu trúc nội dung chủ đề theo từng tiết

Các mức độ câu hỏi, bài tập

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tiết 1:

I.

II.

 

 

 

 

 

 

Tiết 2:

III.

IV.

 

 

 

 

Tiết 3:

V.

 

 

 

 

Lưu ý:  - GV mô tả các mức độ câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ đã mô tả giáo viên tiến hành xây dựng các câu hỏi và bài tập tương ứng với từng nội dung của chủ đề.

 - GV mô tả các năng lực cần hình thành và phát triển cho HS (theo mục 4 phần mục tiêu cần đạt) tương ứng với từng nội dung bài học của chủ đề.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (việc phân bố thời gian của tiết dạy, giáo viên có thể ghi ngay ở đầu mục các bước lên lớp và các đơn vị kiến thức của bài học)

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Tiết 1: .........................

Tiết 2: .........................

Tiết 3: .........................

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

PTNL

Hoạt động 1: Nội dung 1...........

I. Nội dung 1: …………………

 

Hoạt động 2: Nội dung 2...........

II. Nội dung 2: ………………

 

Hoạt động 3: Nội dung 3...........

III. Nội dung 3: ………………

 

Hoạt động 4: Nội dung 4...........

IV. Nội dung 4: ………………

 

 

Lưu ý về thời gian dạy chủ đề: Giáo viên tự bố trí thời gian hợp lý cho từng nội dung nhưng phải đảm bảo cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và những năng lực cần phát triển  như đã yêu cầu ở phần mục tiêu cần đạt. Số tiết của chủ đề bằng số tiết của các bài gom lại theo PPCT; chú ý không được cắt xén chương trình và phải đảm bảo số tiết/ tuần cũng như tổng số tiết của môn học không đổi.

4. Củng cố: GV khắc sâu, mở rộng nội dung bài học

Tiết 1: .........................

Tiết 2: .........................

Tiết 3: .........................

5. Hướng dẫn học ở nhà: Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối: xác định những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để chuẩn bị cho việc học bài mới.

Tiết 1: .........................

Tiết 2: .........................

Tiết 3: .........................

 

Ghi chú: Trên đây là định hướng soạn giáo án dạy học theo chủ đề, tổ THCS gửi các đơn vị để triển khai thực hiện thống nhất chung trong toàn cấp học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không bắt buộc các đơn vị nhất thiết phải soạn giáo án theo 3 cột như định hướng trên. Các đơn vị có thể thống nhất tại đơn vị số cột tùy ý, song dù soạn 2, 3, 4 hay 5 cột yêu cầu giáo án vẫn phảii đảm bảo đủ các hoạt động sau trong tiến trình thực hiện các bước lên lớp:

-         Thời gian (phân bố thời gian của tiết dạy).

-         Hoạt động của thầy.

-         Hoạt động của trò.

-         Nội dung cần đạt

-         Năng lực cần hình thành và phát triển.

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678