TIN TỨC SỰ KIỆN
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ LỄ HỘI XUÂN 2019
           Thực hiện Công văn số 11093/UBND-NC ngày 18/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 5813/BGDĐT-GDTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019;

          Căn cứ Công văn số 1859/ SGDĐT – VP của Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019,

          Trường THPT Phú Xuân xin báo cáo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và. giải pháp trọng tâm của ngành về đảm bảo trật tự ATGT trong những tháng đầu năm 2019.

– Nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về trật tự ATGT, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

– Góp phần giảm thiểu vi phạm giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

2. Yêu cầu

– Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung hoạt động ngay từ đầu năm 2019.

– Tăng cường, phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh.

– Xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài nhà trường, đặc biệt là Công an, Hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương để tăng cường công tác quản lý và tuyên truyên, giáo dục học sinh về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1.     Công tác chỉ đạo điều hành

– Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể về bảo đảm an ninh trật tự, ATGT của nhà trường để triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Tiếp tục tăng cường quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các công văn chỉ đạo: Công văn số 11093/UBND-NC ngày 18/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 5813/BGDĐT-GDTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019; Công văn số 1859/SGDĐT-VP ngày 25/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019);

2.     Nội dung hoạt động

– Tăng cường phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT nhất là các quy tắc giao thông; cánh báo các nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông trước sân cờ, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

– Đẩy mạnh công tác tuvên truyền, giáo dục về an ninh trật tự, ATGT, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần giảm tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm sau: Không sử dụng ôtô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định; không điều khiển phương tiện khi uống rượu, bia, hoặc khi chưa có giấy phép lái xe; không tham gia đua xe hoặc tụ tậpcổ vũ đua xe trái phép, không đi xe dàn hàng ngang lấn chiếm lòng đường, gây cản trở và ùn tắc giao thông. Tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy và xe đạp điện.

– Phối hợp với chính quyền phường Tân An trong nắm bắt tình hình thực hiện ATGT; có giải pháp giáo dục và xử lý phù họp đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên đương các điển hình tích cực trong thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

– Chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương chấp hành những quy định trật tự ATGT; nhắc nhở, giáo dục và kiểm soát con em trong vấn đề chấp hành pháp luật về ATGT.

– GVCN cần có biện pháp nhắc nhở, đưa ra những hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm pháp luật về ATGT do cơ quan chức năng xử lý thông báo về nhà trường.

- Phân công trực bảo vệ tại trường 24/24 đề phòng trộm cắp, mất, thất thoát tài sản của nhà trường trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Quán triệt cán bộ, nhà giáo và HS thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và các quy định về ATGT: Không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. 

Nơi nhận:                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                              

- Sở GD-ĐT(đê báo cáo);                                                           (Đã ký)

- Tổ CM, Đoàn TN, Công đoàn (Để phối hợp)

- Lưu: VT.                                                                             Phạm Thị Kim Thoa                             

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 0500.3954083
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678