NGỮ VĂN
KHAI GIẢNG KHÓA HÈ 2016
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN
KẾ HOẠCH HỌC HÈ 2016

I.             MỤC ĐÍCH

-               Giúp các em sớm định hướng các môn học trọng tâm để có kế hoạch đầu tư thời gian học tập trung trong hè.

-               Giáo dục ý thức về áp lực học tập và thi cử ngay từ đầu đối với các em học sinh lớp cuối cấp.

-               Tạo môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, giúp phụ huynh yên tâm trong việc quản lí con em mình trong hè.

II.         THỜI GIAN HỌC HÈ:

Khối 10 lên lớp 11: Thời gian học là 6 tuần, bắt đầu học từ ngày 15/6 đến ngày 7/8

Khối 11 lên lớp 12: Học trước chương trình trong Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT bắt đầu học chính thức vào ngày 11/7.

III.      TỔ CHỨC LỚP HỌC
Khối 10 lên 11: (Học sinh đăng kí học thêm trong hè theo hình thức tự nguyện)

-               Học sinh đăng kí môn học theo nguyện vọng.

-               Sĩ số lớp từ 25-> 30 học sinh. Việc tổ chức các khối lớp học trong hè được coi như là một lớp học thêm và sẽ cố định biên chế lớp và chương trình học trong hè để nối tiếp vào năm học mới (nếu học sinh có nguyện vọng muốn học tiếp lớp học thêm đó).

-               Mỗi lớp sẽ có giáo viên quản nhiệm riêng, chịu trách nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn quản lí về nề nếp và kết quả học tập của các em để thông báo về gia đình học sinh.
Khối 11 lên 12:

-               Tất cả học sinh học theo đơn vị lớp.

-               Mỗi lớp sẽ có giáo viên Chủ nhiệm riêng, chịu trách nhiệm kết hợp với giám thị quản lí về nề nếp và kết quả học tập của các em để cuối tháng gửi báo cáo về gia đình học sinh.

IV.       CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khối lớp 10 lên 11:

-               Học theo chuyên đề của môn học được đăng kí, nhằm giúp cho các em có một kiến thức vững chắc và chuyên sâu đối với một số nội dung kiến thức trọng tâm theo khối lớp và đặc trưng của môn học.

-               Cơ cấu số tiết: 4 tiết/ tuần/ môn

Khối lớp 11 lên 12

-               Học sớm theo khung chương trình giảng dạy lớp 12 để kết thúc sớm chương trình từ học kì I, sang học kì II các em chỉ tập trung chủ yếu vào việc học ôn thi 4 môn tốt nghiệp và đại học. Từ đó, giảm áp lực học đối với môn không thi tốt nghiệp cho các em.

-               Cơ cấu tiết như sau:

Số tiết

 

Toán

Văn

Hóa

Anh

Địa

Sinh

Chủ nhiệm

4

3

2

2

2

1

1

1

 V.          QUẢN LÍ NỀ NẾP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

-               Hàng ngày giáo viên bộ môn kết hợp với giám thị điểm danh học sinh ở các lớp và thông báo cho phụ huynh đối với những trường hợp học sinh nghỉ học không phép.

-               Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lí quá trình rèn luyện về nề nếp và học tập của học sinh để hàng tháng gửi phiếu học tập về gia đình giúp phụ huynh và nhà trường kết hợp chặt chẽ trong việc giáo dục và quản lí con em mình.

VI.       HỌC PHÍ : Thu theo quy định của nhà nước (Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND)

Khối 10 lên 11: Học phí trong hè là: 100.000/ môn/ tháng

Khối 11 lên 12: Học phí học 7 môn trong hè là

16 tiết/tuần Î 4 tuần = 64 tiết Î 6000đ/tiết=384.000/ tháng

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678