NGỮ VĂN
KẾ HOẠCH DẠY ÔN THI NGỮ VĂN 2016

                                                         

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK   

TỔ NGỮ VĂN – TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN
                    __________________
          


KẾ HOẠCH DẠY ÔN THI THPT MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2015-2016
Thực hiện trong vòng 12 tuần ( bắt đầu từ tuần 30)

TUẦN

SỐ TIẾT

TÊN CHUYÊN ĐỀ GIẢNG DẠY

GV THỰC HIỆN

30

6

RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

CÔ THOA

31

6

RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

CÔ THOA

32

6

RÈN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

CÔ THOA

33

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL XÃ HỘI 

CÔ TRANG

34

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL XÃ HỘI  

CÔ TRANG

35

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL XÃ HỘI  

CÔ HUYÊN

36

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL XÃ HỘI  

CÔ HUYÊN

37

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL VĂN HỌC 

CÔ T. ANH

38

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL VĂN HỌC 

CÔ T. ANH

39

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL VĂN HỌC 

CÔ LINH

40

6

RÈN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NL VĂN HỌC 

CÔ LINH

41

6

ÔN THI THEO CẤU TRÚC ĐỀ QUỐC GIA

CÔ THOA

42

6

ÔN THI THEO CẤU TRÚC ĐỀ QUỐC GIA

CÔ THOA


* Lưu ý: 
Tất cả chuyên đề sẽ thống nhất trong giáo án bồi dưỡng ôn tập của Tổ Ngữ Văn, GV giảng dạy đồng bộ và rèn thêm kĩ năng cho phù hợp với đối tượng HS của lớp mình phụ trách.
                                                                                                   Ngày 22-3-2016

 Tổ trưởng chuyên môn


                                                                                                     PHẠM KIM THOA

 

 

                                                                       

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678