TIN GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH DẠY ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 BẮT ĐẦU TỪ TUẦN 30
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAK LAK                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

     ———                                                                                                 ——————————

                                              BMT, ngày 22 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH DẠY ÔN THI THPT QUỐC GIA  LỚP 12

BẮT ĐẦU TỪ TUẦN 30

Căn cứ Kế hoạch hoạt động giảng dạy, tình hình thực tế của nhà trường, tình hình đăng kí môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT quốc gia của HS khối 12 Năm học 2015 – 2016.

Trường THPT  Phú Xuân  xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi THPT quốc gia như sau:

I.   Mục đích yêu cầu:

-                  Hệ thống lại kiến thức cơ bản, chính xác cho tất cả học sinh lớp 12, đáp ứng yêu cầu cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

-                  Rèn luyện khả năng tự học, cách lập dàn ý cho mỗi bài học, bài tập, xây dựng phương pháp học tập và kĩ năng làm bài đối với các môn thi khác nhau.

-                  Đối với HS khá, giỏi cần tăng cường thêm lượng bài tập cần thiết để các em có điều kiện nâng cao trình độ, có đủ khả năng tham dự các kỳ thi Đại học và Cao đẳng

-                  Đối với HS yếu, kém cần có nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm chống liệt

II.   Thời gian tiến hành ôn tập : 13 tuần (Từ ngày 28/3 đến ngày 19/6)

-                  Trong 2 tuần đầu các môn (Văn, Anh, Địa, Lí, Hóa) phải hoàn thành chương trình chính khóa lớp 12. Những môn còn lại đã hoàn thành chương trình chính khóa (Toán, Sử, Sinh) thì bắt đầu chương trình ôn thi tốt nghiệp cho các em.

-                  Các Tổ trưởng bộ môn cần họp để thống nhất các giai đoạn ôn tập (theo tháng hoặc theo tuần) và nội dung ôn tập cụ thể phù hợp với đặc trưng bộ môn trong 13 tuần ôn tập (Gửi qua mail cho HPCM trước ngày 31/3/2016).

-                  Ngoài giờ ôn tập theo thời khóa biểu (6 hoặc 4 tiết/tuần/môn), GVCN và GVBM các lớp cần chủ động liên kết tập trung những HS học lực yếu kém, ý thức học tập chưa cao để học phụ đạo vào tiết 5 của các môn theo thời khóa biểu.

-                  Nhằm củng cố kiến thức ôn tập cho HS, các giáo viên bộ môn sẽ chủ động sắp xếp thời gian 2 tuần/lần cho các HS làm bài kiểm tra 45’ và BGH nhà trường  sẽ lên kế hoạch 4 tuần/lần để cho học sinh làm bài kiểm tra 90’. Sau mỗi bài kiểm tra BGH sẽ thống kê kết quả cụ thể ở từng môn dán ở bảng tin của nhà trường và các em học sinh có quyền chọn cột điểm cao để cải thiện cho cột điểm thấp.

III.   Nội dung ôn tập:

Nội dung ôn tập thống nhất theo quy định chung của tổ chuyên môn, giới thiệu cấu trúc đề thi tốt nghiệp, ĐH – CĐ và hướng dẫn học sinh cách làm bài tự luận, trắc nghiệm trên một số đề thi mẫu.

IV.   Phân công trách nhiệm cụ thể:

v Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 :

-                  GVCN có trách nhiệm tổ chức lớp thành từng tổ, nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi học sinh trong lớp, giúp đỡ và thúc đẩy nhau trong quá trình học tập, đề ra các biện pháp để kiểm tra quá trình học tập của lớp mình.

-                  GVCN cần thường xuyên liên hệ với PHHS, kết hợp với GVBM và bộ phận Giám thị để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh và xử lý học sinh vi phạm các quy định. Hàng tuần GVCN phải sơ kết, đánh giá, khen thưởng các tổ nhóm có tinh thần tự học, tự quản và xử lý các tổ, nhóm, các học sinh không tuân thủ các quy định.

-                  Hướng dẫn HS làm hồ sơ và kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia của HS lớp CN.

v Giáo viên bộ môn :

-                  Mỗi GV đăng kí số lượng HS bị liệt ở từng lớp học với chỉ tiêu không vượt quá 5%/ lớp và đăng kí tỉ lệ % trung bình đạt được cho từng lớp học. (Gửi TTCM để tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lí và đưa ra chỉ tiêu chung cho từng tổ)

-                  GVBM cần chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy trên lớp cho phù hợp với các đối tượng học sinh, có biện pháp kiểm tra việc làm bài, chuẩn bị bài của học sinh, thường xuyên truy bài những em có ý thức học tập chưa cao.

-                  GVBM cần hướng dẫn học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức từng chương, hướng dẫn học sinh xây dựng phương pháp học tập, lập dàn ý, phân tích và trả lời câu hỏi.

-                  Thường xuyên kiểm tra sĩ số lớp, phối hợp với GVCN và Giám thị xử lý nghiêm túc, hợp tình, hợp lý các học sinh lười học, gây mất trật tự trong mỗi tiết học. Tuy nhiên nên tránh việc xử lý học sinh kéo dài suốt tiết học làm ảnh hưởng đến thời gian ôn tập của HS khác.

-                  Đối với các học sinh khá – giỏi, GVBM có thể từng bước mở rộng kiến thức trong quá trình ôn tập để các em làm quen với các đề tuyển sinh CĐ-ĐH

v  Các tổ  trưởng chuyên môn :

-                  Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập cụ thể, chú ý tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm đến việc giúp HS nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức cũng như có những chiến lược về nội dung ôn tập cụ thể nhằm hạn chế tối đa khả năng bị điểm liệt (1đ) đối với một số HS yếu kém. TTCM gửi kế hoạch ôn tập bộ môn, các chỉ tiêu về tỉ lệ % học sinh bị liệt và đạt điểm trung bình ở bộ môn mình quản lí về HPCM  trước ngày 31/03/2016; đăng tải trên trang Web; Dán bảng tin của tổ CM.

-                  Hỗ trợ và thường xuyên quan tâm việc thực hiện kế hoạch của các GVBM trong tổ, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu trong quá trình ôn tập để bộ môn đạt kết quả cao.

-                  TTCM theo dõi tiến độ tình hình ôn tập của GVBM trong tổ, của HS để kịp thời giải quyết, hỗ trợ đồng nghiệp và báo cáo cho BGH.

v Giám thị :

-                  Theo dõi thường xuyên mức độ chuyên cần của học sinh của từng lớp trong mỗi buổi học.

-                  Lên danh sách học sinh vi phạm trên bảng hàng ngày, đặc biệt đối với những học sinh vi phạm nội quy, lười học, trốn học.

-                  Kịp thời liên hệ với GVCN, GVBM và mời PHHS đến trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xử lý học sinh. Hàng tuần phối hợp với GVCN kiểm điểm dưới cờ một số học sinh quá lười biếng.

 

Trên đây là một số ý chính về việc ôn thi THPT quốc gia cho các học sinh khối 12 đã được BGH nhà trường bàn bạc và thống nhất qua buổi họp vào ngày 19/03/2016,  cụ thể triển khai như thế nào sẽ được tổ trưởng các tổ chuyên môn thông báo đến các thành viên trong tổ.

 

 

Nơi nhận:                                             BAN GIÁM HIỆU

-BGH

              - TTCM (gửi qua mail)                                                                                                             (Đã duyệt)

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678